صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چگونه می توانید یک صندلی کامپیوتر را انتخاب کنید
- Aug 14, 2018 -

کوسن راحت است صندلی های رایانه ای معمولی، کوسن های اسفنجی هستند، کوسن های خوب معمولا ضخیم تر و منحنی انعطاف پذیر هستند، برای استفاده از منحنی بغل بدن، بدن را به بازی برجسته حمایت و نگهداری اثر، انعطاف پذیری کوسن خوب، به طوری که شما احساس راحتی نشسته

پشت باید صحیح باشد. پشت صندلی کامپیوتر نیز باید احساس راحتی و امنیت خود را تحت تأثیر قرار دهد، بعضی از صندلی ها به شدت سست می شوند و حتی تکان دادن جزئی می تواند سر و صدا ایجاد کند، چنین صندلی نه تنها آسیب ساده است، گاهی اوقات نیز وجود دارد خطرات امنیتی.

بلند کردن فرمان میله اگر صندلی چرخشی را بخرید، باید ابتدا و انتهای صندلی چرخدنده را انجام دهید، احساس فرایند روانکاری را تحرک ندهید، ظاهری شل ندارد. اگر احساس می کنید که مانع یا احساس خشک شدن می شود، فکر کنید که کیفیت شک و تردید دارید.

جزئیات دیگر. تست دست بر روی دست، دست انداز احساس راحتی نیست، چرخش در اطراف، نگاه کردن به کل طرح صندلی پایدار نیست. صندلی را خم کنید، طرح سایه آن را تماشا کنید، و اگر متوجه شود که قطعات سخت و زنگ زده است، محصول معیوب است.


Related Products