صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طبقه بندی مبلمان
- Aug 14, 2018 -

می توانید از ترکیب مواد به تقسیم: چرم صندلی pu چرم صندلی پارچه مبلمان، مش صندلی و صندلی پلاستیکی.

می توانید از نوع استفاده به تقسیم: صندلی رئیس کار صندلی، کارکنان صندلی صندلی اجرایی کنفرانس صندلی صندلی ارگونومیک صندلی نشست.

از استفاده از این وضعیت عمدتا وجود دارد ادارات و دفاتر کارکنان باز و اتاق کنفرانس و اتاق مطالعه، کتابخانه اتاق، آموزش کلاس های درس آزمایشگاه محله های کارکنان، کارکنان غذاخوری و غيره.


Related Products