صفحه اصلی > دانش > محتوای
ویژگی های صندلی اجرایی
- Aug 14, 2018 -

صندلی اجرایی نوعی از مبلمان اداری است که باید از ویژگی های دفتر برآورده شود:

1. عمق و عرض صندلی اجرایی بزرگتر از صندلی معمولی است و راحت تر به نظر می رسد که بیشتر از ظاهر بی نظیر به نظر می رسد.

2. تقریبا صندلی اجرایی برای حرکت پنج ستاره استفاده می شود، این به این دلیل است که نیمه بالای صندلی اجرائی بزرگ است، با زاویه پنج ستاره می تواند فشار پراکنده بهتر، ارتقاء انعطاف پذیری افزایش یابد.

3. بخش مواد صندلی استفاده از چرم گاو یا چرم واقعی بیشتر، بافت بهتر است، به طور کلی از شبکه استفاده نمی کند.

4. با توجه به شخصیت خریدار، رئیس اجرایی نیز دارای سبک های گوناگون برای انتخاب، هر دو رسمی و تبلیغاتی است.


Related Products